Spoločnosť ItexPRO, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Súhlasom so spracovaním údajov udeľujem spoločnosti ItexPRO, s.r.o. Modranská 2 Trnava, 033 5583789, 0949 237 833 (ďalej aj ako „spoločnosť ItexPRO s.r.o.“) v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dobrovoľný súhlas na spracúvanie svojich vyššie uvedených osobných údajov, za účelom kontaktovania spoločnosti ItexPRO s.r.o., t.j. žiadosti o poskytnutie informácií po dobu 2 rokov.

Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti ItexPRO s.r.o. prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu/ vymazanie/ obmedzenie spracúvania/ právo namietať proti spracúvaniu/právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú/ „právo na zabudnutie“, ak uchovávaním takýchto údajov by sa porušovalo nariadenie GDPR alebo právo Únie či právo členského štátu vzťahujúce sa na spoločnosť ItexPRO s.r.o. a má právo na výmaz poskytnutých osobných údajov, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti ItexPRO s.r.o. alebo prostredníctvom emailu adresovanému spoločnosti ItexPRO s.r.o. (kontak@itexpro.sk) alebo formou telefonátu na tel č. 033 5583789, 0949 237 833.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tzn. slovenskému Úradu na ochranu osobných údajov SR. Spoločnosť ItexPRO s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané len na území Slovenskej republiky a nedôjde k žiadnemu prenosu osobných údajov do tretích krajín. Dotknutá osoba vyhlasuje, že údaje, ktoré poskytla, sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné.